Har du vært uheldig? Vi kan hjelpe deg

Vi reparerer både større og mindre skader på alle bilmerker, og har avansert utstyr som gjør at vi kan utføre alle typer bilskader når uhellet først er ute. Hos oss kan du føle deg trygg på at bilen din blir reparert i henhold til lovverk og bilfabrikantenes krav, og at den blir like trygg som før uhellet var ute.

Store skader

De fleste større skader går via ditt forsikringsselskap. Vi har avtale med alle kjente forsikringsselskap, noe som gjør det enkelt for deg. Alle bilskadereparasjoner krever presisjon og kompetanse. Nye avanserte biler krever i tillegg kalibrering og riktig verktøy.

Hvordan går du fram når skaden har skjedd?

  • Meld skaden til forsikringsselskapet. Husk å notere skadenummeret.
  • Skriv skademelding og send den til forsikringsselskapet
  • Kontakt Peder eller Solfrid, så  takserer vi skaden for deg
  • Når skaden er taksert, kontakter vi deg for time til reparasjon, skadeomfang og reparasjonstid osv.

Mindre skader

Vi hjelper deg også med å utbedre mindre skader som ikke må takseres. Steinsprut i frontruta eller matte frontlykter kan for eksempel gjøre at bilen ikke passerer EU-kontroll. Dette kan vi utbedre i forkant av kontrollen.

Forsikring

Større skader på bilen kan fort bli dyrt. Mange er usikre på om man skal benytte forsikringen. De aller minste selvforskyldte skadene kan i noen tilfeller lønne seg å betale selv. Ved alle andre skader anbefaler vi deg å kontakte forsikringsselskap ditt og melde inn skaden. I tilfeller der du har en motpart i skadesaken, bør du alltid  melde inn skaden, uansett størrelse. Om det i ettertid av reparasjonen viser seg at prisen ble lavere enn ventet, er det fremdeles  mulig å betale  hele skaden selv og unngå eventuelt bonustap på forsikringen.